Admitere

Examenul de verificare a cunoştinţelor de limba moderna

Examenul de verificare a cunoştinţelor de limba moderna consta în doua probe:

a) proba scrisa, pentru care se acorda un punctaj maxim de 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;

b) proba orala, pentru care se acorda un punctaj maxim de 30 de puncte.

Profesorii examinatori acorda puncte candidatului la fiecare din cele doua probe. Media aritmetica a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare proba, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectiva.

Punctajele finale obţinute la cele doua probe (scrisa si orala) se aduna, iar rezultatul se împarte la 10, obţinându-se astfel nota finala a candidatului.

Se considera admis la proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna elevul care a obţinut minimum nota 6.

Subiectul pentru proba scrisa va cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea cunoştinţelor de gramatica si vocabular (tip text lacunar, alegere multipla, exerciţii de corectare etc.), conform programei clasei a VIII-a pentru limba moderna întâi de studiu. Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

Proba orala va consta din:

- descrierea unei imagini/citirea unui text (aflate pe un bilet semnat de membrii comisiei de examinare si evaluare si vizat de inspectorul de specialitate/profesor metodist).

- răspuns la patru întrebări (scrise pe bilet) referitoare la imagine/text: doua întrebări de înţelegere globala, doua întrebări de înţelegere în detaliu a textului.

Modele de subiecte